Chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Trưởng Phòng

VÕ CAO LONG
VÕ CAO LONG

Điện thoại cơ quan: 08 38.443.764

Email liên lạc: vclong.phunhuan@tphcm.gov.vn

Phó Trưởng Phòng

LÊ MỘNG ĐIỆP
LÊ MỘNG ĐIỆP

Vị trí công tác: Phụ trách chuyên môn Mầm non, Bán trú.

Điện thoại cơ quan: 08 38.445.798

Email liên lạc: mamnon.pgdpn@hcm.edu.vn

NGUYỄN VĂN ĐẾN
NGUYỄN VĂN ĐẾN

Điện thoại cơ quan: 08 38.443.764

Email liên lạc: nvden.phunhuan@tphcm.gov.vn