Chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN PHÚ NHUẬN
Email: pgdphunhuan@moet.edu.vn
Địa chỉ: 15 NGUYỄN THỊ HUỲNH, PHƯỜNG 8, QUẬN PHÚ NHUẬN
Điện thoại: Văn thư: 08 38.443.764 - Tổ Phổ thông: 08 38.440.314 - Tổ Mầm non: 08 38.445.798 - Tổ hành chánh, kế toán: 08 38.424.546

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích