Chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)
Thứ tư, 12/9/2018, 0:0
Lượt đọc: 7199

CÁC HỆ THÔNG QUẢN LÝ VÀ BÁO CÁO

Bộ Giáo dục và Đào tạo     

Trường học kết nối: http://truonghocketnoi.edu.vn/

 

Hệ thống quản lý nhân sự ePMIS trực tuyến

Thực hiện chốt dữ liệu cuối tháng khi có nhân sự mới

Thực hiện chốt và báo cáo hai kỳ trong năm 15/6 và 15/12

     

Cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo: http://csdl.moet.gov.vn/

 

- Thống nhất, hướng dẫn các tiêu chí nhập liệu trên hệ thống <Download>

 

 

Hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục và chống mù chữ: http://phocapgiaoduc.hcm.edu.vn

 

 Kho bài giảng e-leanring tại địa chỉ https://elearning.moet.edu.vn

 Sở Giáo dục và Đào tạo
   

 Hệ thống thông tin quản lý giáo dục: http://httt.hcm.edu.vn/

 

  

 

 Cơ sở dữ liệu dùng chung:http://quanly.hcm.edu.vn

 Phòng Giáo dục và Đào tạo    

Kho lưu ảnh đơn vị

 

 Hiệu suất đào tạo.

Báo cáo tháng (tình hình trường lớp học sinh)

 

Báo cáo ứng dụng Công nghệ thông tin

 

Khối Mầm non  ;   Khối Tiểu học  ;   Khối THCS 

 

Lưu ý:

- Click vào biểu tượng tương ứng của cấp học để thực hiện báo cáo.

 

- Thực hiện báo cáo định kỳ vào trước 25/4 và 15/12 hàng năm

 Hộp thư các bộ phận PGD và lưu trữ (office 365) (dành cho PGD-ĐT)

 

Hệ thống quản trị trang Cổng thông tin điện tử (web): http://eduhcmtpschool2017.hcm.edu.vn

 

CẬP NHẬT THÔNG TIN CÁC ĐƠN VỊ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN PHÚ NHUẬN

  - Các đơn vị hoàn thành nhập liệu chính xác thông tin về Ban giám hiệu và các bộ phận trực thuộc theo đường dẫn: http://bit.ly/ttdv-l2-18-19
Lưu ý:
Đây là thông tin để liên lạc trao đổi công tác và nhắn tin điện tử.
Cập nhật mới khi có nhân sư mới trong BGH và các bộ phận liên quan.
 Ban ngành khác    Tài nguyên giáo dục

 1. Bảo hiểm xã hội

 

Tài nguyên giáo dục, sắp xếp thời khóa biểu tại địa chỉ: http://edu.net.vn.

     Trang đọc sách điện tử:https://sachweb.com

 

 

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88