Chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)
Thứ sáu, 17/12/2021, 10:55
Lượt đọc: 60

Thông báo số 179/TB-UBND ngày 10/12/2021 của Ủy ban nhân dân Thành Phố Thông báo Về cấp độ dịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y Tế (tính đến ngày 09/12/2021).

Tác giả: Phan Thị Bích Tuyền

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86