Chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Có 35 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch kiểm tra chéo công tác Thư viện trường học đạt chuẩn năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

82/KH-GDĐT-THThư viện, thiết bịPhan Thị Bích Tuyền07-03-2022
2 Kế hoạch kiểm tra Thư viện đạt chuẩn các trường tiểu học NH 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

67/GDĐTThư viện, thiết bịPhan Thị Bích Tuyền23-02-2022
3 34-KH-UBND Kế hoạch triển khai đề án văn hóa đọc ngành giáo dục và đào tạo quận Phú Nhuận

(Tải File đính kèm)

34/KH-UBNDThư viện, thiết bịadmin18-01-2022
4 Về thực hiện việc rà soát và báo cáo công tác đầu tư mua sắm trang thiết bị giáo dục

(Tải File đính kèm)

 Thư viện, thiết bịPhan Thị Bích Tuyền15-10-2021
5 Quyết định v/v thành lập Đoàn kiểm tra chéo đánh giá công tác hồ sơ học vụ, thiết bị - thực hành thí nghiệm và thư viện trường THCS năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

133/QĐ-PGDĐTThư viện, thiết bịPhan Thị Bích Tuyền14-04-2021
6 Kế hoạch kiểm tra đánh giá công tác hồ sơ học vụ, thiết bị - thực hành thí nghiệm và thư viện trường học NH 2020 - 2021

(Tải File đính kèm)

132/GDĐTThư viện, thiết bịPhan Thị Bích Tuyền14-04-2021
7 Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra công nhận danh hiệu Thư viện năm học 2020 - 2021

(Tải File đính kèm)

84/QĐ-GDĐTThư viện, thiết bị 19-03-2021
8 Kế hoạch kiểm tra Thư viện đạt chuẩn các trường Tiểu học năm học 2020 - 2021

(Tải File đính kèm)

83/GDĐTThư viện, thiết bị 19-03-2021
9 Kế hoạch hội thi "Nét vẽ xanh" quận Phú Nhuận năm 2020 - 2021

(Tải File đính kèm)

179/KHPH-TTVH-GDĐTThư viện, thiết bị 29-12-2020
10 QUyết định v/v cử các sản phẩm tham gia hội thi Lớn lên cùng sách học sinh trung học cấp thành phố năm học 2020 - 2021

(Tải File đính kèm)

605/QĐ-GDĐTThư viện, thiết bị 28-12-2020
11 Về tổ chức Hội thi "Lớn lên cùng sách" lần thứ 6, năm học 2020 - 2021

(Tải File đính kèm)

515/GDĐTThư viện, thiết bị 06-11-2020
12 Thông báo kết luận của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị tổng kết công tác thư viện, thiết bị năm học 2019 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 - 2021

(Tải File đính kèm)

469/TB-GDĐTThư viện, thiết bị 20-10-2020
13 Quyết định v/v thành lập Đoàn kiểm tra chéo theo đánh giá công tác hồ sơ học vụ, thiết bị - thực hành thí nghiệm và thư viện trường THCS NH 2019-2020

(Tải File đính kèm)

215/QĐ-GDĐTThư viện, thiết bị 15-06-2020
14 Hội thi Nét Vẽ Xanh 2020

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

12/KHPH-TTVH-PGDThư viện, thiết bị 08-02-2020
15 KẾ HOẠCH KIỂM TRA THƯ VIỆN ĐẠT CHUẨN CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC Năm học 2018 - 2019

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

104/PGD-ĐTThư viện, thiết bị 28-03-2019
123

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích