Chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)
Thứ bảy, 21/10/2017, 0:0
Lượt đọc: 2249

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT UBND CẤP XÃ

 

 

 

1. Thủ tục thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

 

3. Thủ tục cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục hoạt động giáo dục trở lại

 

 

 

2. Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

 

4. Thủ tục thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

 

 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT UBND HUYỆN

 

 

 

1-Thủ tục thành lập trường MG,MN, nhà trẻ CL hoặc cho phép thành lập trường MG, MN, nhà trẻ DL, TT

 

12-Thủ tục công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

 

 

 

2. Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

 

13-Thủ tục thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở

 

 

 

3-Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

 

14-Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở

 

 

 

4-Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

 

15-Thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở

 

 

 

5-Thủ tục giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

 

16-Thủ tục cho phéptrường trung học cơ sở hoạt động giáo dục trở lại

 

 

 

6-Thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập

 

17-Thủ tục giải thể trường trung học cơ sở

 

 

 

7- Thủ tục thành lập trường tiểu học công lập hoặc cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

 

18-Thủ tục công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia

 

 

 

8-Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học

 

19-Thủ tục công nhận trườngTiểu học đạt chuẩn Quốc gia.

 

 

 

9-Thủ tục sáp nhập, chia tách trường tiểu học

 

20-Thủ tục đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

 

 

 

10-Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

 

21-Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

 

 

 

11-Thủ tục giải thể trường tiểu học

 

22-Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã


  

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88