Chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)
Thứ sáu, 25/9/2020, 0:0
Lượt đọc: 151

Hội nghị Tổng kết thực hiện Quyết định 89 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020" và phát động "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020" Chủ đề "Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời"

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88