Chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)
Thứ ba, 13/10/2020, 0:0
Lượt đọc: 170

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT KHEN THƯỞNG CÔNG TÁC THƯ VIỆN, THIẾT BỊ NĂM HỌC 2020 – 2021

UBND QUẬN PHÚ NHUẬN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /TM-GDĐT

Phú Nhuận, ngày 12 tháng 10 năm 2020

 

THƯ MỜI

--------------------------------

Phòng Giáo dục và Đào tạo trân trọng kính mời:

 Đại diện Ban giám hiệu, Cán bộ thư viện, thiết bị

các trường tiểu học và THCS công lập, tư thục

 

  • Đến tham dự:

    HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THƯ VIỆN, THIẾT BỊ NĂM HỌC 2019 – 2020.

  • Thời gian: 14h00, ngày 15 tháng 10 năm 2020 (thứ năm).
  • Địa điểm : Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo.
                      15 Nguyễn Thị Huỳnh, P.8, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
    .

Trân trọng được đón tiếp.

 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88