Chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)
Thứ sáu, 12/11/2021, 16:19
Lượt đọc: 104

Khẩn: VỀ SỐ LIỆU KHẢO SÁT HỌC SINH VỀ THIẾT BỊ HỌC TRỰC TUYẾN VÀ KẾT QUẢ CHĂM LO CHO HỌC SINH BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19 NĂM HỌC 2021 - 2022

     - Kính gửi Hiệu trưởng các đơn vị tiểu học, THCS
     Sau khi ra soát và đối chiếu số liệu với Sở GD-ĐT, hiện tại danh sách vẫn chưa thống nhất của các đơn vị như sau:
     - Sheet "Mẫu 3" tại cột 11, 12, 13 không khớp với danh sách ở sheet "Mẫu 2".
     Kính đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị cập nhật danh sách học sinh ở mẫu 2 phải bằng với số lượng ở 3 đối tượng ở mẫu 3 (Số lượng HS thuộc hộ nghèo, Số lượng HS thuộc hộ cận nghèo, Số lượng HS có bố hoặc mẹ bị tử vong do Covid-19 và chưa có máy tính để học trực tuyến).
   Để đảm bảo quyền lợi chăm lo cho học sinh thuộc đối tượng ưu tiên hỗ trợ máy tính, kính chuyển đơn vị nhập chính xác lại nội dung trước 10h00 ngày 13/11/2021 tại địa chỉ: https://hcmedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/pgdphunhuan_hcm_edu_vn/ESdTaGb5oqNClqi_H7qH7qoBK-3cSKRcBc8f_UlDnJB50A?e=H7b1bY
Tác giả: admin

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86