Chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)
Cập nhật : 0:0 Thứ năm, 1/10/2015
Lượt đọc: 35

Về hướng dẫn xét chọn giải thưởng Võ Trường Toản năm 2015

Số/Ký hiệu: 3028 /GDĐT-VP
Ngày ban hành: 1/10/2015
Ngày có hiệu lực: 1/10/2015
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
Nội dung:

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 3028 /GDĐT-VP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 9 năm 2015

Về hướng dẫn xét chọn giải thưởng Võ Trường Toản

năm 2015

 

 

Kính gửi:    

                                  - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện.

                                  -  Hiệu trưởng các trường THPT, CĐ, TCCN.

                                  -  Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên

                                  -  Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc

                      

Căn cứ kế hoạch năm học 2015- 2016 của ngành giáo dục và đào tạo thành phố, phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo, chào mừng kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (20/11/1982 - 20/11/2015), Sở Giáo dục Đào tạo phối hợp Báo Sài Gòn Giải phóng tổ chức trao giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ XVIII năm 2015 nhằm tôn vinh các thầy cô giáo tiêu biểu của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh với những nội dung cụ thể như sau:

 

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ GIẢI :

          Tất cả giáo viên, cán bộ quản lý đang công tác giảng dạy tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Giáo dục thường xuyên, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, các đơn vị trực thuộc, trường chuyên biệt …. trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

 

II. TIÊU CHUẨN :

Cán bộ quản lý, Giáo viên tham dự xét chọn “Giải thưởng Võ Trường Toản” lần thứ XVIII, năm 2015 cần hội đủ các tiêu chuẩn sau:

 • Am hiểu về nghề nghiệp; nắm bắt tốt các chủ trương, phương hướng của ngành về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; về Chủ đề năm học của Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố là “Tập trung xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại; gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục truyền thống văn hóa, đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thể chất; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống và tay nghề”, nhận thức sâu sắc về vai trò của ngành giáo dục và đào tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 • Có uy tín trong tập thể sư phạm nhà trường, được đồng nghiệp tín nhiệm, tin yêu, được phụ huynh và học sinh kính trọng.
 • Có sáng kiến, giải pháp cụ thể nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn, chất lượng chuyên môn được duy trì và giữ vững qua từng năm.
 • Ưu tiên các giáo viên có tâm huyết và thâm niên gắn bó với nghề.

  III. QUI TRÌNH XÉT CHỌN

  1/ Phòng Giáo dục và Đào tạo

            - Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện triển khai kế hoạch xét chọn giải thưởng Võ Trường Toản, lần thứ XVIII, năm 2015 đến các đơn vị trực thuộc.

  - Căn cứ danh sách giới thiệu của các đơn vị, Hội đồng xét chọn giải thưởng Võ Trường Toản của các Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp, xét chọn giáo viên tiêu biểu nhất của từng bậc học, ngành học (mỗi bậc học, ngành học giới thiệu 01 giáo viên, 01 cán bộ quản lý).

  2/ Các trường trực thuộc Sở (THPT, GDTX, TCCN-CĐ, đơn vị trực thuộc):

            - Triển khai trong toàn thể hội đồng sư phạm tiêu chuẩn và qui trình xét chọn giải thưởng Võ Trường Toản, lần thứ XVIII - năm 2015.

            - Các Tổ, Khối giới thiệu danh sách cán bộ quản lý, giáo viên tham dự giải thưởng.

            - Tổ chức họp Hội đồng sư phạm, bỏ phiếu tín nhiệm với các cán bộ quản lý, giáo viên tham dự giải thưởng Võ Trường Toản năm 2015

            3/ Hồ sơ:

            Các đơn vị, cá nhân thực hiện hồ sơ (2 bộ) theo mẫu gồm:

            - Tờ trình (công văn đề nghị)

  - Biên bản họp Hội đồng xét chọn giải thưởng Võ Trường Toản (kèm biên bản kiểm phiếu).

            - Phiếu khai thành tích cá nhân

  - Danh sách tóm tắt thành tích trích ngang của giáo viên được xét chọn

   

  Hồ sơ xét chọn đề nghị các đơn vị gi về Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo bằng văn bản và qua địa chỉ mail như sau:

  + Đối với các đơn vị Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị Cao đẳng TCCN gửi về Cô Diệp Thị Thùy Linh – Chuyên viên Văn phòng Sở dtthuylinh.sgddt@tphcm.gov.vn

  + Đối với các đơn vị THPT, GDTX và đơn vị trực thuộc gửi về Cô Tô Thị Thúy Nga – Chuyên viên Văn phòng Sở : tttnga.sgddt@tphcm.gov.vn.

   

  IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG :

  - Số giáo viên được chọn trao giải: 30 giáo viên, gồm :

  + Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT: 

  06 giáo viên/khối x 04 khối = 24 giáo viên

  + GDTX, TCCN, GD Chuyên biệt:

  02 giáo viên/ khối x 03 khối = 06 giáo viên

 • Cán bộ quản lý được chọn trao giải : 03, gồm

  ­    Giá trị giải thưởng : 20.000.000 đồng/giải + kỷ niệm chương

   

  V. BAN TỔ CHỨC

 • Hội đồng giải thưởng:

  Đồng Chủ tịch:           

 • Ông Nguyễn Tấn Phong – Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng,
 • Ông Lê Hồng Sơn – Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo TPHCM 

   

  Phó chủ tịch:

 • Ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM
 • Bà Lý Việt Trung – Phó Tổng biên tập Báo SGGP

 

 • Ban tổ chức giải :

Trưởng ban :

Ông Nguyễn Đĩnh Chi - Trưởng Ban CTXH Báo SGGP

-  Ông Đỗ Minh Hoàng - Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM

Phó ban :      

 - Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt - Phó Chánh VP Sở GD-ĐT TPHCM

 - Bà Lê Thị Hồng Nhung - Phó Trưởng Ban CTXH Báo SGGP

Ủy viên :     

             - Bà Tô Thị Thúy Nga   - Chuyên viên Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM

            - Ông Kiều Phan -  Biên tập viên Ban Chương trình Xã hội Báo SGGP

            - Bà Lê Thị Thu Trâm - Trưởng Bộ phận Hỗ trợ Cộng đồng, Cty BHNT

                                                                   Prudential VN

VI. TIN ĐỘ THỰC HIỆN:

          - Ngày 21/9/2015: Triển khai Kế hoạch đến các đơn vị.

          - Từ ngày 22/9 03/10/2015: Các đơn vị tổ chức giới thiệu, xét chọn giáo viên đề cử nhận giải Võ Trường Toản năm 2015.

          - Ngày 06/10/2015: hạn chót Các đơn vị nộp hồ sơ về Sở GDĐT.

- Từ ngày 07/10 - 14/10/2015: Bộ phận thi đua tổng hợp danh sách đề cử theo từng ngành học, bậc học, chuyển đến các phòng chuyên môn.

          - Từ ngày 15/10/2015: Các phòng chuyên môn của Sở GDĐT tiến hành thẩm định.

          - Ngày 20/10/2015: Hội đồng xét chọn giải thưởng Võ Trường Toản ngành họp, xét chọn các giáo viên đề cử nhận giải Võ Trường Toản năm 2015.

          - Ngày 22//10/2015: Thông báo kết quả xét chọn đến các đơn vị.

- Từ ngày 22/10 - 26/10/2015: Thực hiện tờ trình đề nghị UBND thành phố tặng Bằng khen và gửi danh sách về Ban Tổ chức giải.

          - Từ 26/10 - 16/11/2015: Ban Tổ chức chuẩn bị các nội dung tổ chức Lễ trao giải, gặp gỡ các giáo viên được đề cử nhận giải Võ Trường Toản năm 2015.

 • Ngày 18/11/2015 :  Lễ trao giải Võ Trường Toản năm 2015 tại Hội trường Thành phố (số 111, Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3).

          Đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai đến toàn thể giáo viên nhà trường, tổ chức bình chọn đúng theo tiêu chuẩn, đảm bảo tiến độ thời gian. ./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- BGĐ Sở;

- CĐ GDTP;

- Phòng ban Sở;

- Lưu: VP, TĐ.

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

Lê Hồng Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG …………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:……..

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015

 

Về việc đề nghị xét giải thưởng Võ Trường Toản năm 2015

 

 

 

             Kính gởi: Hội đồng Thi đua khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo

 

Căn cứ công văn số: ….…./GDĐT-VP ngày ……/…../2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xét tặng giải thưởng Võ Trường Toản năm 2015, đơn vị:………………………………................. đã tiến hành xét chọn và đề cử Ông (Bà)……………………………………………………..là cán bộ quản lý (giáo viên) trường …………………………… tham dự “Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2015”.

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu:

HIỆU TRƯỞNG

(Đóng dấu ký tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG …………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015

 

PHIẾU THÀNH TÍCH

GIÁO VIÊN ĐỀ CỬ GIẢI VÕ TRƯỜNG TOẢN

Năm 2015

 

 


SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ và tên:..........................................................................................................

- Ngày tháng năm sinh: ……………………………………………………….

- Giáo viên trường:..............................................................................................

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:.............................Năm tốt nghiệp: ..............

- Trình độ Ngoại ngữ : ...................................Tin học : ....................................

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ khác : ...........................................................

- Các lớp phụ trách, giảng dạy: .........................................................

- Công tác kiêm nhiệm (nếu có ) ........................................................................

- Quá trình công tác: (Ghi rõ Từ tháng năm nào, công tác tại đâu, chức vụ)

- Thời gian giảng dạy :.......................................................................................

- Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………

- Số điện thoại để liên hệ: Điện thoại nhà:…………., di động: ………………

- Số Chứng minh nhân dân:……………, ngày cấp:……………., nơi cấp…………..

- Mã số thuế thu nhập cá nhân:……………..

 

THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT :

1/ Kết quả xếp loại học tập của học sinh (thuộc môn giảng dạy chính)

 • Loại xuất sắc (%)
 • Loại giỏi (%)
 • Loại khá (%)

2/ Số học sinh đạt giải trong các kỳ thi

 • Cấp trường:
 • Cấp Quận:
 • Cấp thành phố:

  3/ Thành tích đạt được trong hội giảng giáo viên :

 • Cấp trường
 • Cấp thành phố (nếu có)
 • Cấp toàn quốc (nếu có)

4/  Các thành tích khác:

 

 

5/ Tên sáng kiến kinh nghiệm, biên soạn giáo trình hoặc đề tài NCKH, xếp loại, cấp xếp loại.  

 

 

6/ Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đã có:

 

 

Ngày ……tháng ….. năm 2015

NGƯỜI BÁO CÁO

(ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG …………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015

 

PHIẾU THÀNH TÍCH

CÁN BỘ QUẢN LÝ ĐỀ CỬ GIẢI VÕ TRƯỜNG TOẢN

Năm 2015

 

 


SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ và tên:..........................................................................................................

- Ngày tháng năm sinh: ……………………………………………………….

- Chức vụ:..............................................................................................

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:.............................Năm tốt nghiệp: ..............

- Trình độ Ngoại ngữ : ...................................Tin học : ....................................

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ khác : ...........................................................

- Quá trình công tác: (Ghi rõ Từ tháng năm nào, công tác tại đâu, chức vụ)

- Thời gian giảng dạy :.......................................................................................

- Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………

- Số điện thoại để liên hệ: Điện thoại nhà:…………., di động: ………………

- Số Chứng minh nhân dân:………, ngày cấp:…………, nơi cấp…………..

- Mã số thuế thu nhập cá nhân:……………..

 

THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT :

1/ Quyền hạn, nhiệm vụ được giao:

2/ Tóm tắt thành tích của tập thể, đơn vị

3/ Những đóng góp của cá nhân

4/  Các thành tích khác:

5/ Tên sáng kiến kinh nghiệm, biên soạn giáo trình hoặc đề tài NCKH, xếp loại, cấp xếp loại. 

6/ Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đã có:

 

Ngày ……tháng ….. năm 2015

NGƯỜI BÁO CÁO

(ký tên, đóng dấu)


Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ :

1/ Phiếu tín nhiệm:

- Tổ bộ môn (khoa): Đạt ………phiếu/Tổng số tham dự, (tỷ lệ %:……………)

- Hội đồng sư phạm đơn vị: Đạt ……phiếu/Tổng số tham dự, (tỷ lệ %:………..)

 

 

2/ Nhận xét và đề xuất của Hiệu trưởng về cá nhân được đề cử:

- Về tác phong:

 

- Về phẩm chất đạo đức:

 

- Về uy tín: 

 

- Về thành tích đạt được:

 

3/ Kết luận:

 

 

Ngày ……tháng ….. năm 2015

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(ký tên, đóng dấu)

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG……………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015

 

 

DANH SÁCH

GIÁO VIÊN ĐƯỢC ĐỀ CỬ GIẢI VÕ TRƯỜNG TOẢN

Năm 2015

 

 

 

 


Stt

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ chuyên môn

Đơn vị

 

 

 

 

Thời gian giảng dạy

Thành tích

(Học sinh, Cá nhân, SKKN)

Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đã có

Phiếu

tín nhiệm

(Tổ,

HĐSP,

PGD&ĐT)

Nhận xét của

Hiệu trưởng

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

Ngày ……tháng ….. năm 2015

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(ký tên, đóng dấu)

                                                           

           

 

 

 

 

* Lưu ý: Từ ngày 23/9  đến hết ngày 01/10/2015: Các đơn vị tổ chức giới thiệu, xét chọn giáo viên đề cử nhận giải Võ Trường Toản năm 2015 lập danh sách gửi về Phòng GDĐT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88