Chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Có 15 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch Tổ chức vòng chung kết cấp Quận Hội thi "Học sinh, sinh viên thành phố với pháp luật" năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

03/KH-GDĐTPhổ cập giáo dụcPhan Thị Bích Tuyền05-01-2022
2 V/v phân công nhân sự và nhiệm vụ công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục của 13 phường trên địa bàn quận Phú Nhuận

(Tải File đính kèm)

89/GDĐT-PCGDPhổ cập giáo dục 23-03-2021
3 Kế hoạch tổng kết thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 9/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 -2020” và phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020” trên địa bàn quận Phú Nhuận

(Tải File đính kèm)

424/KH-GDĐTPhổ cập giáo dục 28-09-2020
4 Kế hoạch tổ chức các hoạt động "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020" tại các trường học trên địa bàn quận Phú Nhuận

(Tải File đính kèm)

423/GDĐTPhổ cập giáo dục 25-09-2020
5 Thực hiện công tác Phổ cập giáo dục năm 2020 và lập danh sách học sinh năm học 2020 - 2021

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

387/GDĐTPhổ cập giáo dục 15-09-2020
6 Kế hoạch tổ chức các hoạt động "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018" tại các trường học trên địa bàn quận Phú Nhuận

(Tải File đính kèm)

610/GDĐTPhổ cập giáo dục 24-09-2018
7 Thực hiện công tác Phổ cập giáo dục và lập danh sách học sinh năm học 2018 - 2019

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

568/GDĐTPhổ cập giáo dục 11-09-2018
8 Về tăng cường công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm học 2017-2018

(Tải File đính kèm)

501/GDĐTPhổ cập giáo dục 30-09-2017
9 Kế hoạch tổ chức các hoạt động "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017" tại các trường học trên địa bàn quận Phú Nhuận

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

491/GDĐTPhổ cập giáo dục 27-09-2017
10 Thực hiện công tác Phổ cập giáo dục và lập danh sách học sinh năm học 2017 - 2018

(Tải File đính kèm)

453-GDĐTPhổ cập giáo dục 11-09-2017
11 Kế hoạch tổ chức các hoạt động "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016" tại các trường học trên địa bàn quận Phú Nhuận

(Tải File đính kèm)

459Phổ cập giáo dục 23-09-2016
12 Tăng cường công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ tại các đơn vị trường học năm 2016 trên địa bàn quận Phú Nhuận

(Tải File đính kèm)

 Phổ cập giáo dục 22-09-2016
13 Thực hiện công tác Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ năm 2016 và lập danh sách học sinh năm học 2016-2017

(Tải File đính kèm)

432Phổ cập giáo dục 08-09-2016
14 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015” tại các trường học trên địa bàn quận Phú Nhuận. 488/GDĐTPhổ cập giáo dục 21-09-2015
15 Thực hiện công tác Phổ cập giáo dục và lập danh sách học sinh năm học 2015-2016.

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

480Phổ cập giáo dụcPhòng Giáo dục và Đào tạo16-09-2015

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích