Chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)
Thứ ba, 31/5/2016, 0:0
Lượt đọc: 1809

HIỆU SUẤT ĐÀO TẠO

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRONG FILE TRƯỚC KHI NHẬP LIỆU

 

HIỆU SUẤT ĐÀO TẠO BẬC TIỂU HỌC     (click biểu tượng để thực hiện báo cáo)

 

HIỆU SUẤT ĐÀO TẠO BẬC THCS  

 

 

Các đơn vị có thể tại bản nhập và lưu tại đơn vị tại đây: 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88