Chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)
Chủ nhật, 14/6/2020, 0:0
Lượt đọc: 976

Địa chỉ email liên hệ các bộ phận của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Phú Nhuận

Địa chỉ email liên hệ các bộ phận của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Phú Nhuận

 

 

 

TT

Bộ phận

Địa chỉ các hộp thư

Công tác được phân công

1

Văn phòng

pgdphunhuan@moet.edu.vn

Công văn, văn bản chỉ đạo, công tác chuyên môn các bậc học.

2

Tổ chức

tochuc.pgdpn@hcm.edu.vn

Công tác tổ chức, bảo hiểm y tế, tuyển dụng, quản lý cán bộ công chức

3

Thi đua – khen thưởng

tdkt.pgdpn@hcm.edu.vn

Công tác thi đua, khen thưởng trường học

4

Tuyển sinh - Thống kê

tstk.pgdpn@hcm.edu.vn

Công tác tuyển sinh, báo cáo thống kê.

5

Y tế

yte.pgdpn@hcm.edu.vn

Công tác y tế trường học

6

Thư viện – Thiết bị

tvtb.pgdpn@hcm.edu.vn

Công tác thư viện, thiết bị trường học

7

Phổ cập

phocap.pgdpn@hcm.edu.vn

Công tác phổ cập giáo dục

8

Công nghệ thông tin

cntt.pgdpn@hcm.edu.vn

Công tác công nghệ thông tin, câu lạc bộ tin học

9

Tài Chính

taichinh.pgdpn@hcm.edu.vn

Công tác tài chính trường học

10

Thanh tra – Pháp chế

ttpc.pgdpn@hcm.edu.vn

Công tác thanh tra, pháp chế trường học

11

Học sinh – sinh viên

hssv.pgdpn@hcm.edu.vn

Công tác Phong trào Đoàn Đội trường học

12

Tổ Trung học cơ sở

thcs.pgdpn@hcm.edu.vn

Công tác chuyên môn Trung học cơ sở

13

Tổ Tiểu học

th.pgdpn@hcm.edu.vn

Công tác chuyên môn Tiểu học

14

Tổ Mầm non

mamnon.pgdpn@hcm.edu.vn

Công tác chuyên môn mầm non

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88