Chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Trưởng Phòng

VÕ CAO LONG
VÕ CAO LONG

Điện thoại cơ quan: 08 38.443.764

Email liên lạc: vclong.phunhuan@tphcm.gov.vn

Phó Trưởng Phòng

NGUYỄN VĂN ĐẾN
NGUYỄN VĂN ĐẾN

Điện thoại cơ quan: 08 38.443.764

Email liên lạc: nvden.phunhuan@tphcm.gov.vn

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích