Chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)
Thứ tư, 12/8/2015, 0:0
Lượt đọc: 1617

CHI BỘ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Những ngày đầu thành lập, Phòng Giáo dục - Đào tạo có trụ sở tại 208, Trần Huy Liệu, Phường 9. Sau đó chuyển về 144 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8. Tiếp đó là số 99, Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12. Tiếp đó là 131, Nguyễn Đình Chính, phường 11. Hiện nay là 15 Nguyễn Thị Huỳnh, Phường 8, Quận Phú Nhuận.

Năm 1975, Chi bộ Ban Giáo Dục - Nhà Trẻ được thành lập, Bí thư là đ/c Trần Văn Liêm.

Năm 1986, do yêu cầu nhiệm vụ chính trị của các trường Phổ thông cơ sở cấp 1, 2 và số lượng đảng viên của ngành tăng dần, 36 người. Thường vụ Quận ủy đã tách Chi bộ Ban Giáo Dục - Nhà Trẻ thành 4 Chi bộ: Chi bộ Phòng Giáo dục - Đào tạo, Chi bộ liên trường Phổ thông cơ sở I, Chi bộ liên trường Phổ thông cơ sở II, Chi bộ liên trường Phổ thông cơ sở III.

Từ đó đến nay, số lượng đảng viên Ngành Giáo dục - Đào tạo phát triển nhanh và 100% trường học đều có đảng viên.

Thành viên Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Phú Nhuận hiện nay:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

1

 

Võ Cao Long

Bí thư

Phòng Giáo dục và Đào tạo

2

 

Nguyễn Văn Đến

Phó bí thư

Phòng Giáo dục và Đào tạo

3

 

Ngô Thành Bảo

Chi ủy viên

Phòng Giáo dục và Đào tạo

4

 

Nguyễn Thị Hường

Chi ủy viên

Phòng Giáo dục và Đào tạo

5

 

Đoàn Minh Cẩn

Ðảng viên

Phòng Giáo dục và Đào tạo

6

 

Nguyễn Thị Trang Thảo

Ðảng viên

Phòng Giáo dục và Đào tạo

7

 

Lê Mộng Điệp

Ðảng viên

Phòng Giáo dục và Đào tạo

8

 

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Ðảng viên

Phòng Giáo dục và Đào tạo

9

 

Ninh Thị Thúy

Ðảng viên

Phòng Giáo dục và Đào tạo

10

 

Phạm Nguyễn Bảo Ngọc

Ðảng viên

Phòng Giáo dục và Đào tạo

11

 

Nguyễn Ngọc Diệu Hiền

Ðảng viên

Phòng Giáo dục và Đào tạo

12

 

Đinh Quang Trần Phúc

Ðảng viên

Phòng Giáo dục và Đào tạo

13

 

Nguyễn Kim Quy

Ðảng viên

Phòng Giáo dục và Đào tạo

14

 

Vũ Thu Nguyệt Minh

Ðảng viên

Phòng Giáo dục và Đào tạo

15

 

Đoàn Văn Hùng

Ðảng viên

Trường Bồi Dưỡng Giáo Dục

16

 

Lư Hồng Anh Vân

Ðảng viên

Trường Bồi Dưỡng Giáo Dục

17

 

Đào Văn Trà

Ðảng viên

Trường Bồi Dưỡng Giáo Dục

18

 

Hoàng Thị Hoàng Yến

Ðảng viên

Trường Bồi Dưỡng Giáo Dục

 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88